ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
- Provide daily coaching to team members for technical skill development.
- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.
คุณสมบัติ
Qualification
- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
- Analytical, logical thinking and initiative skill.
- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกแบบ/จัดทำ art work สำหรับสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดสถานที่ / display เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม computer graphic ต่างๆ ได้ เช่น photoshop, illustrator, indesign, coreldraw, flash, dreamviewer
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถถ่ายภาพได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การจัดทำแคมเปญ ของแผนกบริหารช่องทางการขาย ตัวแทนและนายหน้า ทั่วประเทศ
2. ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้กับ สาขาทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายของบริษัทฯ
3. คิด วางแผน กิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจประกันภัย
4. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย / หญิง
2. ช่วงอายุ ไม่เกิน 28 ปี
3. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ (หากเป็นสาขาอื่นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี)
4. ประสบการณ์การทำงานมีประสบการณ์ด้านการทำ Data และทำรายงานโดยใช้ โปรแกรม Excel เช่นรายงานขอดขายรายวัน เป็นต้น
5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Windows และ Microsoft office ได้อย่างดี (สำหรับ โปรแกรม Excel สามารถใช้งานได้ในระดับสูง)
6. มีพื้นฐานด้าน SQL สามารถเขียนหรือแก้ไขคำสั่งเบื้องต้นได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครงสร้างธุรกิจในแต่ละสถาบันการเงินทั้งในส่วนกลาง - ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานเน้นในเชิงให้บริการ กับ แหล่งงาน การประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับแหล่งงาน และ ลูกค้าที่ต้องให้บริการตามภาระกิจ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1) เพศชาย/ หญิง
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3) ประสบการณ์ด้านงานประกันภัยช่องทาง Agent 3 -5 ปีขึ้นไป
4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีทักษะการเจรจาโน้มน้าว/ ต่อรอง
4) หากมีประสบการณ์ในธุรกิจงานบริการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ รวมทั้งสามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
6) ปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์
2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
1. Fac broking placement to allocate risk to professional local and overseas reinsurers.
2. Analyze cedant’s portfolio result in order to provide the best benefits.
3. Develop all aspects of cedants relationship to maintain quality of service.
4. Act on cedant behalf to negotiate with local and oversea reinsurers in order to providing the best terms and conditions to cedant
5. Provide technical advice and value added to the clients
6. Secure monthly renewal accounts.
7. Manage premium booking each month by coordinating and facilitating team member.
8. Responsible for account receivable aging over 6 months and/or before policy renewal.
9. Achieve The Navakij Insurance PCL. policy on both budget and compliance.
คุณสมบัติ
Requirements
1. Bachelor’s degree or higher, preferable in Insurance or Risk Management
2. At least 5 years’ experience in insurance industry
3. Good in spoken and written English
4. Good interpersonal & communication skills
5. Personal Computing Skills and use of common office software
กรอกใบสมัคร