ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 4 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
- Provide daily coaching to team members for technical skill development.
- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.
คุณสมบัติ
Qualification
- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
- Analytical, logical thinking and initiative skill.
- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกแบบ/จัดทำ art work สำหรับสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดสถานที่ / display เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม computer graphic ต่างๆ ได้ เช่น photoshop, illustrator, indesign, coreldraw, flash, dreamviewer
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถถ่ายภาพได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ***ไม่ใช่งานขายประกัน***
1. ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนทุกประเภท
2. ตรวจสอบงานซ่อมของคู่ค้าที่ตั้งเบิกก่อนผ่านรายการไปอนุมัติจ่ายค่าซ่อม
3. จัดทำ และตรวจสอบการสำรองค่าสินไหมทดแทน
4. งานด้านบริหารสินไหมฯ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หากจบสาขาวิชาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ บริหารงานสินไหมทดแทน/ ธุรการสินไหมทดแทน อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
1. Fac broking placement to allocate risk to professional local and overseas reinsurers.
2. Analyze cedant’s portfolio result in order to provide the best benefits.
3. Develop all aspects of cedants relationship to maintain quality of service.
4. Act on cedant behalf to negotiate with local and oversea reinsurers in order to providing the best terms and conditions to cedant
5. Provide technical advice and value added to the clients
6. Secure monthly renewal accounts.
7. Manage premium booking each month by coordinating and facilitating team member.
8. Responsible for account receivable aging over 6 months and/or before policy renewal.
9. Achieve The Navakij Insurance PCL. policy on both budget and compliance.
คุณสมบัติ
Requirements
1. Bachelor’s degree or higher, preferable in Insurance or Risk Management
2. At least 5 years’ experience in insurance industry
3. Good in spoken and written English
4. Good interpersonal & communication skills
5. Personal Computing Skills and use of common office software
กรอกใบสมัคร