ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • ชำระเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ชำระผ่าน QR Code

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยระบบบัตรเครดิต ดำเนินการได้ 2 วิธี
1. นำบัตรเครดิตมาทำรายการที่บริษัทฯ
2. ชำระผ่านบริการ Mail Order โดยหักบัญชีบัตรเครดิต ผ่านทางโทรสารและโทรศัพท์
     2.1 เจ้าของบัตรเครดิตกรอก แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต และส่งโทรสาร 02 636 8360 หรือ ส่งแบบฟอร์มมาทาง Email : Receipt.finance@navakij.co.th
     2.2 กรณีไม่สะดวกดำเนินการ ในข้อ 2.1 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรเครดิต โทรศัพท์ 02 664 7733 กด 1

เงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ผู้จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ต้องเข้า เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
3. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
4. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
หมายเหตุ : บริษัทฯ รับชำระเฉพาะบัตร Visa, Master Card, JCB, Union Pay

2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 6 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เพียงนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ไปที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Br. No. 0101) (Comp Code: 01748)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 6108)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 0186) (รับเฉพาะเช็ค เท่านั้น)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 001-32027-9 รหัสบริษัท 50153
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 125-0-06959-2
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 263 / Service Code: 0139)

3. ชำระผ่าน TESCO LOTUS

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ของ TESCO LOTUS ทุกแห่งทั่วประเทศ
(เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000.00 บาท)

4. ชำระผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Code Code: 724

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ทั่วประเทศ
(เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000.00 บาท)

5. ชำระเงินสด ผ่านเครื่อง CDM (เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)

6. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)ATM, ATM Scan Barcode
 • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ATM ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ATM, LASER ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ATM ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7. ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) www.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) www.kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) www.scbeasy.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) www.krungsriOnline.com
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) www.tmbdirect.com

8. ชำระผ่านบริการ Mobile Banking และ K-mBanking

ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทำการสมัครสมาชิกกับธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสเพื่อ Log-In แล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน  ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bualuang mBanking (Mobile App)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) K PLUS (Mobile App)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB Easy (Mobile App)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Krungsri (Mobile App)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB Touch (Mobile App)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Krungthai NEXT (Mobile App)

9. ชำระโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ

หากชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” และขีดหรือผู้ถือ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านหลังเช็ค
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
: โปรดระมัดระวังในการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความ/ตัวเลขบนหน้าเช็ค
หมายเหตุ: โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

10. ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบ Prompt Pay

ลูกค้า, แหล่งงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ประสงค์ชำระเงินให้กับ บริษัทฯสามารถโอนเงินผ่านระบบ "พร้อมเพย์" ได้ง่ายๆ โดย

 • เลือกโอนเงินแบบ 
 • ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) "010-7536-000-862"
 • ระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ติดต่อลูกค้า