สำนักงานใหญ่

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

test ที่อยู่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ
    แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900
โทรสาร 0 2636 7999
  แผนที่ l Google Map
 

สำนักงานสาขา

บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค

ภาคกลาง

สาขารังสิต I Tel. 0 2958 0750-5  
สาขานครปฐม I Tel. (034) 270-060, 2, 3  
สาขาปราณบุรี I Tel. (032) 623-621-3  

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่ I Tel. (053) 278-254-5 (053) 278-861  
สาขาพิจิตร I Tel. (056) 616-561-2   
สาขาพิษณุโลก I Tel. (055) 320-621-4  
สาขานครสวรรค์ I Tel. (056) 228-658-60  
สาขาเพชรบูรณ์ I Tel. (056) 725-602   
สาขาย่อยเชียงราย I Tel. (053) 750-130-2   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาขอนแก่น I Tel. (043) 225-266 - 8, (043) 225-116  
สาขานครราชสีมา I Tel. (044) 258-515, (044) 255-519, (044) 253-513, (044) 252-287  
สาขาอุบลราชธานี I Tel. (045) 264-201-4   
สาขามุกดาหาร I Tel. (042) 612-843-4   
สาขาอุดรธานี I Tel. (042) 326-280-1   
สาขาร้อยเอ็ด I Tel. (043) 519-187, (043) 519-188  

ภาคใต้

สาขาหาดใหญ่ I Tel. (074) 230-640-1, (074) 343-063  
สาขานครศรีธรรมราช I Tel. (075) 322-030-2  
สาขาสุราษฎร์ธานี I Tel. (077) 289-083-4, (077) 289-119  
สาขาภูเก็ต I Tel. (076) 239671-3   
สาขากระบี่ I Tel. (075) 624-007-8   
สาขาย่อยชุมพร I Tel. (077) 658-592-3, (077) 658-884  

ภาคตะวันออก

สาขาพัทยา I Tel. (038) 196-901-4  
สาขาย่อยจันทบุรี I Tel. (039) 327696-7  
สาขาย่อยระยอง I Tel. (038) 617-802-3